Bedrijfsprofiel

We werken met professionele medewerkers en bedrijven die deze mening ook zijn toegedaan en de ambitie bezitten de kwaliteit hiervan te waarborgen.


Kleene Bouw B.V. werkt met korte lijnen, directe persoonlijke contacten en een no-nonsens beleid. Mochten er zich problemen voordoen lossen we die adequaat op. Het bouwen en/of verbouwen van een huis is gebaseerd op uw wensen en dromen. Persoonlijk contact en een flexibele opstelling is daarbij van het grootste belang. Juist deze combinatie aangevuld met het vakmanschap blijkt keer op keer de juiste succes formule.

Bekijk foto's van enkele nieuwbouw, renovatie, onderhoud, dakopbouw, binnenbouw, aanbouw, recreatie en agrarische projecten die onlangs door ons zijn gerealiseerd, om een beeld te krijgen wat wij voor u kunnen betekenen. 

Kleene Bouw B.V. is tevens aangesloten bij:

BouwGarant is het grootste keurmerk in de bouw met 1450 aangesloten bouwbedrijven. Veel opdrachtgevers kiezen bewust voor een bouwbedrijf met het keurmerk van BouwGarant.

BouwGarant biedt driemaal zekerheid:

  • Kwaliteit:
    Alle deelnemers worden periodiek getoetst dus u weet zeker dat u met een bonafide partij in zee gaat die zijn zaakjes op orde heeft.
  • Garantie: 
    U kunt voor extra zekerheid kiezen door de garantie af te sluiten.
  • Vangnet: 
    Alle deelnemers zijn aangesloten bij de Geschillencommissie. 

 

NVBU is de brancheorganisatie en werkgeversvereniging met ruime ervaring en expertise in de bouwbranche. Staat voor een sterke bouwbranche, waarbij kennis wordt gedeeld en de aangesloten bedrijven zich in de markt onderscheiden door vakmanschap, kwaliteit en betrouwbaarheid.

 

Fundeon is het kenniscentrum voor het opleiden en ontwikkelen van personeel in de bouw en infra. Zij vormen de schakel tussen het onderwijs en het bedrijfsleven. Fundeon adviseert bedrijven en werknemers in de bouw, infra en gespecialiseerde aannemerij op het gebied van scholing en loopbaanbeleid, stemt het beroepsonderwijs af op de wensen van de bedrijfstak en promoot het werken en leren in de bouw, infra en gespecialiseerde aannemerij.